Rider RetroBoys

“Goed te weten”

Apparatuur / DJ Booth, de opdrachtgever draagt zorg voor (in perfecte staat verkerende):
– 3x Pioneer CDJ 2000 Nexus, ethernet gekoppeld en alle spelers voorzien van de laatste firmware
– Pioneer DJM900 mixer
– Microfoon (Shure SM-58 of vergelijkbaar) met voldoende kabel of een draadloze versie
– 2x monitorspeaker nabij DJ (volume regelbaar op de DJ-mixer)
– Een A-merk/professioneel geluidssysteem met voldoende vermogen

Ontvangst
Voor het ontvangst van de RetroBoys dient er een contactpersoon namens de organisatie beschikbaar te zijn die de dj’s naar het podium begeleiden en laatste instructies / updates betreffende het evenement kan geven. Op deze manier zijn de RetroBoys optimaal voorbereid en kan het maximale uit een optreden worden gehaald.

Tijden, parkeren en kleedkamer
De RetroBoys zullen 30 minuten voor het optreden arriveren. De opdrachtgever draagt zorg voor een veilige (gratis) parkeerplaats in de directe nabijheid van waar het optreden zal plaatsvinden. Opdrachtgever draagt zorg voor een schone en nette (kleed)ruimte in de nabijheid van het podium.

Veiligheid
Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende professionele security om de veiligheid van het publiek en de RetroBoys en hun materialen te kunnen garanderen. Opdrachtgever garandeert dat het bij het optreden aanwezige publiek zich correct zal gedragen. Indien blijkt dat dit niet het geval is hebben de RetroBoys het recht het optreden te beëindigen.

Geluidsniveau
De RetroBoys bepalen het geluidsniveau waarop het optreden uitgevoerd wordt teneinde de kwaliteit van het optreden te waarborgen. Indien er niet op voldoende niveau kan worden opgetreden kan dit het niet doorgaan of het direct staken van het optreden tot gevolg hebben.

Reclame
Reclame-uitingen en logo’s op de door opdrachtgever verzorgde DJ-booth en/of decor worden met HB-Systems vooraf overlegd.

Sponsoring
Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat tijdens het optreden eventueel sampling plaats vindt en meer in het algemeen reclame- dan wel wervingsteksten worden geuit en eventueel promotieartikelen worden weggeven aan het publiek.

Succesvol optreden
Opdrachtgever verklaart met bovenstaande voorwaarden volledig akkoord te gaan en deze nauwgezet toe te passen en uit te voeren. Het niet naleven van deze bijzondere bepalingen kan het niet doorgaan of het direct staken van het optreden tot gevolg hebben, waarbij de verplichting tot betaling van de volledige contractsom onveranderd van kracht blijft.

Sluit Menu